sobota, 3 lutego 2018

Kolejni giermkowie Zakonni, Wojna polsko-krzyżacka 1431–1435 / Another mounted sergeants, Polish–Teutonic War 1431–1435 - Perry Miniatures 28mm


Perry Miniatures AO29 Mounted sergeants on walking horses


6 komentarzy: