czwartek, 8 listopada 2018

Trzecia drużyna grenadierów, 1 Dywizja Pancerna SS „Leibstandarte SS Adolf Hitler”, Falaise 1944 / Anther Waffen-SS squad, 1st SS Panzer Division Leibstandarte SS Adolf Hitler, Falaise 1944 - Warlord Games 28mm
4 komentarze: