poniedziałek, 13 marca 2017

"Red Tide", Soviet Naval Brigade to "Bolt Action" / " Karmazynowy Przypływ", Sowiecka Piechota Morska do Systemu Bolt Action

Armia na ponad 1000 punktów, powstanie w ramach "wiosennych porządków" w mej kolekcji. Malowanie na poziom TT/TT+. Po zakończeniu prac nad nią trafi na sprzedaż, w atrakcyjnej cenie, zainteresowani proszeni są o pisanie na adres:

MarekKrassus@interia.pl

W skład armii wchodzą:

Oficer z gońcem
4 drużyny piechoty morskiej
1 Drużyna strzelców (darmowy oddział, inexp)
Drużyna snajperów
Sekcja z karabinem ppanc.
Obserwator artyleryjski/lotniczy
Komisarz
Medyk
2 działa Zis-3
Czołg średni T-34

The army of more than 1,000 points, rising under the "spring cleaning" in my collection. Painting on the level of TT / TT +. After completion of the work on it will go on sale, at an attractive price, interested parties are invited to write to the following address:

MarekKrassus@interia.pl

The army consists of:

Officer of the messenger
4 teams of marines
1 Fellowship shooters (free branch, inexp)
team snipers
Section of anti-tank rifle.
Observer artillery / air
Commissar
medical
2 Zis-3
T-34