piątek, 15 grudnia 2017

Powstanie Machabeuszy - Zakończenie

Jak już wspomniano działania powstańców nie skończyły się wraz ze śmiercią Judy. Przywództwo nad nimi przejmowali kolejni Machabeusze. Jonatan skoncentrował się na prowadzeniu walk partyzanckich, wymierzonych w żydowskich hellenistów, przy czym unikał walnego starcia z armią Bakchidesa aż do bitwy pod Beth-basi. W wyniku jej wygrania przez powstańców dowódca syryjski zawarł z nimi porozumienie w 157 p.n.e. Przez pięć lat panował pokój, który Jonatan wykorzystał do umocnienia swej pozycji w Judei.

Aleksander Balas