sobota, 20 lutego 2016

Druga japońska drużyna piechoty / The second japanese infantry squad - Warlord Games 28mm

    Nie daj się wziąć żywcem.                       


Regulamin służby polowej, 1941r.


   Do służby wojskowej w japońskich siłach zbrojnych byli powoływani wszyscy mężczyźni w wieku od 17 do 45 lat, a indoktrynacji wojskowej japońską młodzież poddawano już w wieku 14-stu. Istniało pięć kategorii poborowych: A, B1, B2, B3 i C - dwie pierwsze oznaczały dwuletnią służbę w jednostkach liniowych, następne rezerwę, a ostatnia ograniczoną służbę na terenie kraju.