środa, 10 stycznia 2018

Renault R35, 21 Batalion Czołgów Lekkich, september 1939 - Neucraft models 28mm

To już trzeci czołg tego typu i z tego batalionu jaki w życiu pomalowałem. Niebawem zaprezentuję również czwartą renówkę.
Model to aktualnie nieprodukowany zestaw Neucraft Models, który pozyskałem dzięki uprzejmości Pana Zhenga. Ostatnie sztuki. Aktualnie Rubikon Models ma zamiar wznowić ich wydawanie jednak nie wiadomo kiedy to nastąpi. Sam pojazd jest świetny, zdecydowanie lepszy niż ten oferowany przez Warlord Games.wtorek, 9 stycznia 2018

Powstanie Machabeuszy - bibliografia

        W ramach zakończenia forumowego cyklu machabejskiego zamieszczam dziś ostatnią część. Bibliografia, bez której cykl straciłby nieco na wartości, obejmuje zarówno źródła oraz opracowania, które użyłem podczas pisania tekstu. Wierzę, że ten wykaz komuś się przyda i pozwoli zgłębić ciekawą kwestię jaką jest wojskowość hellenistyczna wschodniej części basenu morza śródziemnego. 

Źródła
 1. I i II Księga Machabejska, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, tłum. A. Jankowski (red), Warszawa-Poznań 1990.
 2. Aelian, Tactica [w:] The Tactics of Aelian or On the Military Arrangements of the Greeks, tłum. Ch. Matthew, Barnsley 2012.
 3. Appian z Aleksandrii, Historia Rzymska, Tom II, tłum. L. Piotrowicz, Wrocław 2004.
 4. Asklepiodotos, Taktyka, ed. Loeb Classical Library, http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Asclepiodotus/home.html
       Dostępny 09. 01. 2018.       
 1. Justynus, Zarys dziejów powszechnych starożytności na podstawie Pompejusza Trogusa, tłum. I. Lewandowski, Warszawa 1988
 2. Józef Flawiusz, Antiquitates Iudaicum, tłum. Z. Kubiak, J. Radożycki, Warszawa 1993.
 3. Józef Flawiusz, Antiquitates Iudaicum, tłum. J. Radożycki, Warszawa 2016.
 4. Flawiusz Arrian, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, tłum. H. Gesztoft-Gasztold, Wrocław 2004.
 5. Polibiusz, Dzieje, t. I i II, tłum. S. Hammer, M. Brożek, Wrocław 2005.
 6. Polinajos, Podstępy wojenne, tłum. M. Borowska, Warszawa 2003.
 7. Plutarch, Tytus Kwinkcjusz Flamininus, [w:] Żywoty sławnych mężów, tłum. Mieczysław Brożek, Wrocław 2004.
 8. Plutarch, Żywoty Równoległe, tłum. B. Perrin, http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/home.html Dostępny 09. 01. 2018.
 9. Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, tłum. M. Brożek, Wrocław 1981.
 10. Diodor Sycylijski, Biblioteka Historyczna, http://www.attalus.org/info/diodorus.html Dostępny 09. 01. 2018.

sobota, 6 stycznia 2018

Powstanie Machabeuszy - krótkie omówienie źródeł

Najważniejszym źródłem do badania tytułowego zagadnienia jest bez wątpienia I Księga Machabejska. Obejmuje ona czasy od podboju Judei przez Aleksandra Wielkiego w 333 p.n.e., do śmierci Szymona, ostatniego żyjącego brata Judy. To dzieło, nieznanego nam z imienia autora, jest narracją, w której ten interpretował  opisywane przez siebie wydarzenia. W utworze nie brakuje propagandy prohasmonejskiej, wskazywania zbawczej roli Machabeuszy w ocaleniu żydów i ich religii przed Seleukidami.[1] Podejrzewa się autora nawet o fałszowanie niektórych wydarzeń, w celu lepszego uwydatnienia zasług przywódców powstania.[2]  Przypuszczalnie powstała po śmierci Jana Hirkana, w czasach rządów Aleksandra Janneusza i miała służyć do walki z opozycją króla.[3] Księga zawiera szesnaście rozdziałów.
Srebrna tetradrachma z wizerunkiem świątyni jerozolimskiej, 133 n.e - okres powstania Bar-Kochby