wtorek, 9 stycznia 2018

Powstanie Machabeuszy - bibliografia

        W ramach zakończenia forumowego cyklu machabejskiego zamieszczam dziś ostatnią część. Bibliografia, bez której cykl straciłby nieco na wartości, obejmuje zarówno źródła oraz opracowania, które użyłem podczas pisania tekstu. Wierzę, że ten wykaz komuś się przyda i pozwoli zgłębić ciekawą kwestię jaką jest wojskowość hellenistyczna wschodniej części basenu morza śródziemnego. 

Źródła
 1. I i II Księga Machabejska, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, tłum. A. Jankowski (red), Warszawa-Poznań 1990.
 2. Aelian, Tactica [w:] The Tactics of Aelian or On the Military Arrangements of the Greeks, tłum. Ch. Matthew, Barnsley 2012.
 3. Appian z Aleksandrii, Historia Rzymska, Tom II, tłum. L. Piotrowicz, Wrocław 2004.
 4. Asklepiodotos, Taktyka, ed. Loeb Classical Library, http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Asclepiodotus/home.html
       Dostępny 09. 01. 2018.       
 1. Justynus, Zarys dziejów powszechnych starożytności na podstawie Pompejusza Trogusa, tłum. I. Lewandowski, Warszawa 1988
 2. Józef Flawiusz, Antiquitates Iudaicum, tłum. Z. Kubiak, J. Radożycki, Warszawa 1993.
 3. Józef Flawiusz, Antiquitates Iudaicum, tłum. J. Radożycki, Warszawa 2016.
 4. Flawiusz Arrian, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, tłum. H. Gesztoft-Gasztold, Wrocław 2004.
 5. Polibiusz, Dzieje, t. I i II, tłum. S. Hammer, M. Brożek, Wrocław 2005.
 6. Polinajos, Podstępy wojenne, tłum. M. Borowska, Warszawa 2003.
 7. Plutarch, Tytus Kwinkcjusz Flamininus, [w:] Żywoty sławnych mężów, tłum. Mieczysław Brożek, Wrocław 2004.
 8. Plutarch, Żywoty Równoległe, tłum. B. Perrin, http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/home.html Dostępny 09. 01. 2018.
 9. Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, tłum. M. Brożek, Wrocław 1981.
 10. Diodor Sycylijski, Biblioteka Historyczna, http://www.attalus.org/info/diodorus.html Dostępny 09. 01. 2018.


Opracowania


 1. Allen S., Celtic Warrior, 300 BC - AD 100, Oxford 2001.
 2. Bar-Kochva B., Judas Maccabeus. The Jewish Struggle Against the Seleucid, Cambridge 1989.
 3. Bar-Kochva B., The Seleucid Army: Organization and Tactics in the Great Campaigns, Cambridge 1976.
 4. Ciecieląg J., Kogo uważano za żyda w starożytności, Studia Judaica 8, nr. 1-2 (15-16), Kraków 2005.
 5. Ciecieląg J., Żydzi w okresie drugiej świątyni, Kraków 2011.
 6. Connolly P., Grece and Roman At War, London 1981.
 7. Dąbrowa E., Gaugamela 331 p.n.e., Warszawa 2010.
 8. Dąbrowa E., The Hasmoneans and their State. A Study in History, Ideology, and the Institutions, Kraków 2010.
 9. Esposito G., The army of Antiochus IV. Organization and structure of the late Seleucid army, Ancient Warfare, Tom VIII, 2013, nr.4.
 10. Fields N., Tarantine Horseman of Magna Graecia 430-190 BC, Oxford 2008.
 11. Foulon E.,  La garde ‘a pied, corps d’ elite de la phalange hellenistique, Bulletin de l'Association Guillaume Budé Année, nr. 1, 1996.
 12. Grabowski T., Ostatni Triumf Ptolemeuszy. Czwarta Wojna Syryjska, Kraków 2010.
 13. Griffith G. T., The Mercenaries of the Hellenistic Word, Cambridge 1935.
 14. Hammond N.G.L., Starożytna Macedonia. Początki, instytucje, dzieje ,Warszawa 1999.
 15. Head D., Armies of the Macedonian and Punic Wars 359 BC to 146 BCMichigan 1982.
 16. Head D., The Achaemenid Persian Army, Stockport 1992.
 17. Healy M., Judas Maccabeus. Rebel of Israel, Poole 1989.
 18. Heckel W. Jones R., Macedonian Warrior. Alexanders Elite Infantrymen, Oxford 2006.
 19. hÓgáin Ó. D., Celtowie. Dzieje, Warszawa 2009
 20. Jędraszak S., Armia Lagidów. Organizacja i struktura, Zabrze 2010.
 21. Kalita S., Grecy w Baktrii i Indiach,  Kraków 2009
 22. Kęciek K., Kynoskefalaj 197 p.n.e., Warszawa 2009.
 23. Kęciek K., Magnezja 190 p.n.e., Warszawa 2003.
 24. Karasulas A., Mounted archers of the Stepie 600 BC-AD 1300, Oxford 2004.
 25. Lach G., Wojny Diadochów 323-281 p.n.e., Zabrze-Tarnowskie Góry 2012.
 26. Manti P.A., The Sarissa of the Macedonian infantry, The Ancient World, nr. 23, 1992.
 27. Manti P.A., The Macedonian Sarissa, Again, The Ancient World, nr. 25, 1994.
 28. Mélèze-Modrzejewski J., Żydzi nad Nilem, Kraków 2010.
 29. Mielczarek M., Cataphracti and Clibinari Studies on the Heavy Armoured Cavalry of the Ancient World, Łódź 1993.
 30. Nawrot J., Kryzys religijny w Judei za Antiocha IV Epifanesa,  Poznań 2012.
 31. Nikanorov V. P., Armies of Bactria 700 BC - 450A D, Stockport 1997
 32. Nossov K., War Elephants, Oxford 2008.
 33. Pérez A., Putting the invaders to use. Mercenar tribes in Anatolia , “Ancient Warfare”, tom III, nr. 1, 2009
 34. Piegdoń M., Krassus. Polityk niespełnionych ambicji, Kraków 2011
 35. Pilarczyk K., Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne, Kraków 2006.
 36. Post R., Mercenary Archers. Cretan Bowmen in the Hellenistic era , “Ancient Warfare”, tom III, nr. 1, 2009.
 37. Pricolo D., Beasts of Battle. Seleucid War Elephants, “Ancient Warfare”, tom VII, nr. 4, 2013.
 38. Rocca S., The Forts of Judea 168 BC-AD 73. From the Maccabees to the Fall of Masada, Oxford 2008
 39. Stabryła S., Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu, Wrocław 2002.
 40. Sekunda N., Macedonia Army after Alexander 323-168 BC, Oxford 2012.
 41. Sekunda N., The Antigonid Army, Gdańsk 2013
 42. Sekunda N., The Seleucid and Ptolemaic Reformed Armies 168-145 BC, Volume 1: The Seleucid Army under Antiochus IV Epihanes, Stockport 1994.
 43. Sekunda N., Seleucid and Ptolemaic Reformed Armies 168-145 BC. Volume 2: The Ptolemaic Army, Stockport 1995.
 44. Sidnell P., Warhorse cavalry in ancient world, London 2006.
 45. Świderkówna A., Hellada królów, Warszawa 2008.
 46. Świderkówna A. (red), Słownik pisarzy antycznych, Warszawa 1990.
 47. Tarn W., Cywilizacja Hellenistyczna, Warszawa 1957.
 48. Tchernikover V., Hellenistic Civilization and Jews, Philadelphia 1962.
 49. Thion S., Le Soldat Lagide de Ptoléméé Ier Soter à Cléopatra, Auzielle 2013
 50. Thompson M., Bitwa nad Granikiem, Poznań 2011.
 51. Warry J., Armie Świata Antycznego, Warszawa 1995.
 52. Weber H., The Thracians 700BC - AD46, Oxford 2001.
 53. Wolski J., Dzieje i upadek Imperium Seleukidów, Kraków 1999.
 54. Woźniak M.A. Armie starożytnej Persji. Od powstania państwa Achemenidów do upadku Imperium Sasanidzkiego, Zabrze 2010
 55. Zieliński T., Religie Świata Antycznego. Tom II: Hellenizm a Judaizm, Część I, Kraków 1927.

2 komentarze: